Domy dla przyrody

Rezerwaty przyrody BirdLife Malta

Głównym celem naszych rezerwatów przyrody jest ochrona rzadkich gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk.

Rezerwaty przyrody są również znakomitymi miejscami do odwiedzania. Kilka spokojnych godzin w otoczeniu przyrody to pomysł na idealne rodzinne popołudnie. Z tego powodu BirdLife Malta serdecznie zaprasza do odwiedzania swoich rezerwatów: Għadira, Is-Simar, Foresta 2000 i Salina. Wstęp do tych miejsc jest bezpłatny.

W niektórych z tych miejsc często odbywają się wydarzenia weekendowe, co jest dodatkową atrakcją dla osób odwiedzających, zwłaszcza rodzin z dziećmi. Rezerwaty przyrody to doskonałe miejsca do prowadzenia edukacji ekologicznej, badań terenowych i naukowych. Co roku tysiące uczniów wraz z nauczycielami odwiedza nasze rezerwaty realizując część programu nauczania.

BirdLife Malta dba o to, aby rezerwaty były domem dla przyrody i wspaniałym miejscem do odwiedzenia i cieszenia się naturą.

Aby uzyskać więcej informacji, dane kontaktowe i godziny zwiedzania każdego rezerwatu, kliknij tutaj.

BirdLife Malta
57/28 Triq Abate Rigord
Ta’ Xbiex XBX 1120
Malta

+356 2134 7645
[email protected]
https://birdlifemalta.org

Organizacja BirdLife Malta została utworzona w 1962 roku pod nazwą Malta Ornithological Society. Jej misją było badanie i ochrona dzikich ptaków. Misja ta wciąż przyświeca wszystkim działaniom BirdLife. Bez względu na ich charakter – badania ptaków, walka z nielegalnym polowaniem i zastawianiem pułapek na  zwierząta, protesty przeciwko nadmiernemu rozrostowi terenów miejskich, publikacja książek i czasopism, prowadzenie programów edukacyjnych w szkołach – wszystkie nasze wysiłki nakierowane są na ochronę ptaków.

Nie da się chronić tylko samych ptaków. Jak wszystkie istoty żywe są częścią złożonej sieci pokarmowej i należą od ekosystemu oraz siedliska. Z tych powodów przywracanie siedlisk i ochrona naturalnych miejsc zawsze były priorytetem BirdLife Malta.

W obliczu niezrównoważonego tempa zanikania terenów wiejskich ochrona naturalnych miejsc jest dzisiaj jeszcze ważniejsza. Abyśmy jako BirdLife Malta mogli efektywnie działać liczymy na wsparcie naszych członków. Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem to gorąco zachęcamy do dołączenia tutaj.

Fotografia: Aron Tanti, Mario V. Gauci, Robert Mlinac, Jonathan Caruana, Ian Noel Pace, Antoine Monnier, Cinzia Mintoff, Vera Tokmakova, Murat Gelir, BirdLife Malta

Rezerwat przyrody Simar

W 1992 roku rozpoczęły się prace nad przywróceniem na tym obszarze mokradeł i przekształceniem Is-Simar w rezerwat przyrody. Aktualnie znajdujące się w Is-Simar siedliska takie jak: jezioro brakiczne, sieć kanałów i trzcinowiska, stanowią dom dla wielu roślin i zwierząt, w tym rzadkich gatunków, jak chociażby rupia morska (ang.: Beaked tasselweed, mt.: Ruppja). Co roku do rezerwatu przyrody przybywa ponad 120 gatunków ptaków, w tym perkozek (ang.: Little grebe, mt.: Blonġun żgħir), który gniazduje na Malcie tylko tutaj. Is-Simar jest obszarem sieci Natura 2000. Rezerwat jest otwarty dla szkół i publiczności. Znajdują się tutaj: centrum informacyjne, ścieżka przyrodnicza, tablice informacyjne oraz czatownia. Wstęp jest bezpłatny.

@SimarNatureReserve

Rezerwat przyrody Għadira

W 1980 roku rozpoczęły się prace nad ochroną oraz rozbudową obszaru mokradeł i przekształceniem Għadira w rezerwat przyrody. Pod zarządem BirdLife Malta solniska, jezioro brakiczne i wydma zmieniły się w miejsca pełne życia. Te rzadkie siedliska stanowią dom dla licznej flory i fauny, w tym dla pankracjum nadmorskiego (ang.: Sea Daffodil, mt.: Pankrazju) i karpieńczyka pręgowanego (ang.: Mediterranean Killifish, mt.: Bużaqq). Co roku odnotowuje się tutaj ponad 140 gatunków ptaków, w tym szczudłaka (ang.: Black-winged Stilt, mt.: Fras-servjent) i sieweczkę rzeczną (ang.: Little Ringed Plover, mt.: Monakella), które gniazdują na tym obszarze. Għadira jest również obszarem Natura 2000. Rezerwat jest otwarty dla szkół i publiczności. Znajdują się tutaj: centrum informacyjne, ścieżka przyrodnicza, tablice informacyjne oraz czatownia. Wstęp jest bezpłatny.

@GhadiraNatureReserve

Rezerwat przyrody Salina

Przez cztery wieki Salina była głównym miejscem produkcji soli na Malcie, jednak przez wiele lata pozostawała opuszczona. Kilka lat temu solniska zostały odnowione, a w 2016 roku Salina trafiła pod skrzydła BirdLife Malta. Dzięki właściwemu zarządzaniu Salina, jako rezerwat przyrody, stanie się kolejnym wspaniałym domem dla przyrody. Rosną tu rzadkie rośliny, takie jak sodówka Suaeda vera (ang.: Shrubby Seablite, mt.: Għobbejra tal-blat), a czasami odwiedzają to miejsce nieczęsto spotykane na Malcie ptaki, jak na przykład flaming różowy (ang.: Greater Flamingo, mt.: Fjamingu). Rezerwat przyrody Salina jest włączony w sieć programu Natura 2000. Tylko część rezerwatu jest otwarta dla odwiedzających. Na udostępnionym obszarze znajdują się: centrum informacyjne, ścieżki przyrodnicze, tablice informacyjne oraz czatownie. Wstęp jest bezpłatny.

@SalinaNatureReserve

Rezerwat przyrody Foresta 2000

 

Projekt leśny Foresta 2000 był milenijną inicjatywą BirdLife Malta. Celem było odtworzenie prawie wymarłego na Malcie siedliska jakim jest las śródziemnomorski, stanowiący dom dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Prace rozpoczęły się w 2002 roku od posadzenia tysięcy rodzimych drzew i krzewów. Spośród obecnej tu fauny warto wyróżnić dzikie króliki (ang.: Wild rabbit, mt.: Fenek selvaġġ) i łasicę (ang.: Weasel, mt.: Ballottra). Co roku spotyka się na tym obszarze ponad 100 gatunków ptaków. Foresta 2000 jest obszarem działającym w ramach programu Natura 2000. Na terenie znajdują się ścieżki i tablice informacyjne. Wstęp jest bezpłatny, a w odróżnieniu od pozostałych rezerwatów Foresta 2000 jest otwarty 24/7.

@Foresta2000